Als ondernemer zit je graag zelf aan de knoppen en pik je graag een graantje mee van de aantrekkende economie. Toch liggen er een aantal problemen op de loer die deze groei mogelijk in de weg kunnen laten staan. Eén van de belangrijkste is: het hebben en houden van goede en betrokken medewerkers. Hoe gaan jullie om met schaarste in de arbeidsmarkt? Aan welke knoppen op het ondernemerspaneel kun jij het beste draaien?

De tijd van stil blijven zitten is echt voorbij
Je ziet het zelf al op linked-in. Er zit weer schot in de arbeidsmarkt. Veel medewerkers staan te trappelen om eindelijk die goede move te maken. Bovendien hebben veel werkgevers hun medewerkers de afgelopen jaren laten voelen dat ze uitwisselbaar zijn: het eenzijdig versoberen van arbeidsvoorwaarden, gebrekkige aandacht voor ontwikkeling & doorgroei mogelijkheden. Waar kon je als medewerkers anders naartoe?

Medewerkers betrokkenheid astronomisch laag
Veel werkgevers hopen dat hun medewerkers het hebben van betaald werk extra zijn gaan waarderen door de crisis. Dit blijkt alleen in de praktijk niet het geval. Met ruim 80% van de medewerkers in West-Europa als non-engaged volgens onderzoekcentrum Gallup, hebben we hier als Nederlandse bedrijven echt nog wel een slag te slaan. ‘Verwende medewerkers’ roepen sommige ondernemers. Maar wat zij vaak over het hoofd zien is dat medewerkers niet zozeer betrokken worden van de juiste arbeidsvoorwaarden, maar dat betrokkenheid met name het resultaat is van een stuk oprechte aandacht van hun leidinggevende. Weinig ondernemers (h)erkennen dit, laat staan dat ze de juiste maatregelen nemen.

Medewerkers betrokkenheid & winstgevendheid
Lage betrokkenheid van medewerkers heeft bovendien een direct een effect op productiviteit, rentabiliteit en klantbeleving. In de basis blijft er door dit alles ongelooflijk veel potentieel liggen, zowel in menselijk kapitaal als in productiviteit, omzet en rentabiliteit. Bovendien staan niet actief betrokken medewerkers vaak zonder dat ze er zelf weet van hebben, met één been buiten de organisatie. Je knippert met je ogen en weg zijn ze. Onderweg naar een plek waar ze zich (soms tijdelijk) wel gewaardeerd & uitgedaagd voelen.
Wat zijn nu de drie knoppen die je goed moet kunnen bedienen om medewerkers duurzaam te betrekken?

1. Geef medewerkers de juiste persoonlijke aandacht en dat wat verder belangrijk voor ze is. Standaard arbeidsvoorwaarden zijn daarbij echt achterhaald. Kijk naar de mens die voor je zit en wat naar belangrijk voor hem of haar is om goed te functioneren. Aandacht is niet alleen het samen praten over werk. Aandacht zit hem in begrijpen waar de medewerker staat, waar hij of zij mee te dealen heeft op het werk en ook thuis. Luister naar je medewerker, niet om er zelf vervolgens beter van te worden, maar omdat hij het verdient.

2. Betrek medewerkers in de taakverdeling & procesinrichting. Medewerkers hebben een geweldig potentieel om processen te optimaliseren om zo bedrijven naar een hoger plan te trekken. Veel bedrijven blijven alleen alles top-down beslissen en communiceren. Hierdoor knappen medewerkers echt af. In die bedrijven waar leiders het bedrijf in handen geven van de uitvoerende medewerkers, ontstaat een intrinsieke betrokkenheid met een ongekend potentieel. Maar goed, dan moet je wel wat uit handen durven geven…

3. Waardeer & ontwikkel medewerkers. Waardering gaat dus niet alleen om arbeidsvoorwaarden en financiële compensatie voor geleverde prestaties, maar voor persoonlijke waardering en het bieden van groeiperspectief. Als je je medewerkers bovendien goed coacht, blijven ze zich duurzaam ontwikkelen. Jazeker. Alles groeit, dus ook een medewerker. Biedt je daar als organisatie geen ruimte voor, dan groeit de medewerker verder buiten de deur bij een andere organisatie die dankbaar is voor de opleiding die je hem of haar geboden hebt.
Medewerkers betrokkenheid ook wel engagement genoemd, kun je meten.

Wil jij weten hoe jij zelf op engagement scoort? Doe dan onze test, gratis & vrijblijvend hier