Aantrekkende economie: op zoek naar goed personeel
Intermediair, Linked-in, Indeed bevestigen het: na 8 jaar is er weer goed business te maken van recruitment. Het muteren van personeel is één van de eerste tekenen van herstel van de economie. Want als de zaken goed gaan, wil je uitbreiden. En hoewel de digitalisering veel arbeid heeft kunnen besparen, moet je vroeg of laat toch op zoek naar geschikt personeel. Headhunters, intercedenten en recruiters staan handje wrijvend te wachten om de opdracht te krijgen en voor jou op zoek te gaan naar de geschikte kandidaat voor jouw onderneming of team. “Gemotiveerde medewerkers zijn schaars en daardoor duur” vertellen ze je om je net dat laatste zetje te geven en die leuke jonge high potential een aanbod te doen wat net boven je budget ligt. Na het tekenen van het contract rest jouw toekomstige medewerker niets meer dan zijn huidige werkgever op de hoogte te stellen van zijn of haar vertrek en dat is het begin van een lange, lange stoelendans waar in ieder geval de arbeidsbemiddelaars wel bij varen, maar veel ondernemers bij zuchten: goede medewerkers blijven schaars en steeds duurder betaald. Ze komen niet alleen snel, maar ze vertrekken ook zo weer. En zo kan het dat je veel tijd, geld en energie voor een probleem dat zich nauwelijks lijkt op te lossen.

Recruitment lijkt bittere noodzaak
Een eigen recruiter is het antwoord op het grote aantal mutaties en de groeiende personeelsbehoefte voor veel ondernemers in diverse sectoren. Zo komt het dat zelfs kleinere ondernemers zich genoodzaakt voelen om, afhankelijk van de schaarste aan personeel in diens sector, één of zelfs meerdere dagen een recruiter in dienst nemen die grip moet zien te krijgen op het personeelsbestand. Met een landelijk salaris gemiddelde van EUR 55.000 op full time basis, tasten veel ondernemers diep in de buidel, om maar die rust te krijgen dat er iemand verantwoordelijk is voor de aanwas van nieuw personeel.

Ondernemer Richard over recruitment: Mijn bedrijfsresultaten leden onder het personeelsverloop!
Richard, self made man, door en door ondernemer, heeft het ook opgegeven om zelf te werven. “Ik ben ondernemer, ik kwam met 80 man personeel nergens anders meer aan toe dan aan het werven van nieuw personeel! Mijn resultaten leden eronder. En eigenlijk ik zelf ook. Ik vind het bovendien ondankbaar werk. Het lijkt wel of je water naar de zee draagt!” Met een digitaal service bedrijf voor het MKB merkt Richard dat met name functies als accountmanager, service monteur en call center medewerker steeds lastiger te vervullen zijn. Samen met een collega ondernemer hebben zij ieder voor 50% Elvira in dienst die als recruiter gemiddeld 20-25 gesprekken per week voert om zo de gemiddeld 3-8 medewerkers per maand aan te leveren en voor haar eigen gevoel vaak achter de feiten aanloopt. “Ze zijn niet aan te slepen! De markt ligt weer open. Dat voelt iedereen. En dus muteren niet alleen de high potentials, maar ook de backbones van de onderneming voor wie het ook tijd geworden is om een stap te gaan maken!”

Kosten voor een nieuwe medewerker: laat je verrassen!
Wat zie jij als ondernemer als jouw recruitmentkosten?
Stel we gaan op zoek naar een vervanger voor service monteur Jan, die 12 jaar dienstverband achter de rug heeft als hij vertrekt. Zijn loonkosten bedragen voor werkgever bedragen op jaarbasis EUR 40.000.
Wat kost zijn vervanging? Ok, laten we beginnen met de kosten voor zo’n al dan niet interne recruiter, extra loonlasten voor het uitzendbureau, personeelsadvertenties?

Veel van je collega ondernemers vinden het dan al welletjes. Maar Jan vervangen kost veel meer!
Jan heeft in de afgelopen jaren voor EUR 20.000 aan gespecialiseerde opleidingen genoten, is kind aan huis bij veel klanten van het bedrijf. Hij heeft aan een half woord genoeg en daardoor ligt zijn productiviteit hoger dan gemiddeld. Een nieuwe Jan inwerken zal als het mee zit zes maanden tot één jaar duren. Reken uit: EUR 20.000! Ook in deze nieuwe Jan zal voor minimaal EUR 15.000 – EUR 20.000 aan opleidingen moeten geïnvesteerd moeten worden. En dan te hopen dat deze nieuwe Jan niet binnen twee jaar weggekaapt wordt door de concurrent. Kennis over klanten, inwerken en opleidingen zijn vaak lastig in getallen uit te drukken, maar in het geval van Jan is het totale plaatje echt veel meer dan een jaarsalaris. Dat zet je aan tot nadenken: investeren in recruitment of investeren in behoud?

Blije medewerkers vertrekken minder snel!
Klant engagement ook wel klant betrokkenheid is onder veel ondernemers een inmiddels vaak gebruikte term. Hoe kun je ervoor zorgen dat klanten niet alleen tevreden zijn, maar zo tevreden zijn dat er sprake is van een partnership waarin klant en leverancier elkaar beter willen maken? Medewerkers engagement, ook wel medewerkers betrokkenheid, was daarentegen lange tijd het ondergeschoven kindje: personeel was er het afgelopen decennia immers in overvloed. Toch blijkt het actief betrokken krijgen van je medewerkers, maar ook je andere betrokkenen als klanten en leveranciers steeds meer de sleutel tot succes van ondernemingen.

Blije medewerkers zorgen voor blije klanten en blije leveranciers. Maar blije medewerkers zorgen voor meer.
Een blije medewerker geeft zijn leidinggevende aan wat hem motiveert, ligt ’s nachts wakker als er dingen niet goed gaan op zijn werk. Hij voelt zich betrokken en wil het bedrijf beter maken. Zijn werk voelt echt als van hem. Zijn klanten voelen als ware het zijn eigen klanten. Hij is super gecommitteerd. Niet alleen in woord, maar vooral ook in daad. Een blije medewerker vertrekt niet zomaar voor meer geld omdat hij gebeld wordt door één of andere recruiter van een ander bedrijf. Een blije medewerker geeft wel aan bij zijn medewerker dat hij benaderd is voor ander werk en ook dat hij in verwarring is vanwege de aandacht of het schandalig goede financiële aanbod. Maar een blije medewerker realiseert zich ook meteen dat dit de plek is waar hij zich happy voelt, omdat hij zich gewaardeerd en verbonden voelt en omdat hij voldoende uitdaging en perspectief heeft in zijn eigen baan, met zijn eigen klanten, zijn eigen collega’s en zijn eigen leidinggevende. Een team van blije medewerkers heeft zo gemiddeld 19% hogere rentabiliteit en 12% hogere productiviteit (onderzoeken Gallup) dan een team van gemiddeld tevreden medewerkers.

Waarom nu investeren in medewerkers betrokkenheid iedere ondernemer direct geld oplevert!
Een blije medewerker is goud waard!
‘Ja zeker!’ hoor ik een ondernemer zeggen. ‘Maar wat gaat dat kosten?
En hoe zorg ik ervoor dat zo’n blije medewerker alsnog niet weggekaapt wordt?’

Reken gerust mee:
Stel er vertrekken jaarlijks 5 medewerkers met circa EUR 40.000 aan loonkosten. Kosten voor bemiddeling bedragen nog eens EUR 40.000 exclusief advertenties etc. De kosten voor recruitment bedragen zo per jaar circa EUR 200.000 als het niet meer is. Deze investering rendeert niet als het gaat om vervanging van medewerkers die vertrekken.

Kan het anders? Jazeker! Shining Xcellence heeft een Engagement Programma ontworpen waarmee we ondernemers met 50-200 medewerkers helpen om dit tij te keren, mits zij ervoor openstaan om hun onderneming waarderend te organiseren. Ons programma richt zich primair op het activeren van alle belanghebbenden en het gezamenlijk creëren van een aantrekkelijk toekomstbeeld waarin plek is voor iedereen om actief bij te dragen. Groot voordeel voor medewerkers die meewerken aan een dergelijk programma is dat zij de ruimte krijgen om aan te geven wat zij willen bereiken met hun (interne) klanten, maar ook wat zij nodig hebben van het management, zowel in cultuur, leiderschap als omstandigheden. En zoals gezegd: blije medewerkers vertrekken niet zomaar!

Een investering in zo’n traject rendeert altijd en vaak al binnen één jaar. Waarom? Je maakt een organisatie zo meer weerbaar door belanghebbenden actief met elkaar te verbinden en ze zich samen in te laten zetten voor een positief resultaat. Naast een hogere productiviteit, effectiviteit, lager ziekteverzuim, is een laag verloop een belangrijk bijkomend voordeel van zo’n traject. Waarom zouden belanghebbenden dit doen? Omdat er niets beter voelt dan te genieten van de positieve invloed die je hebt op je werk, op je klanten en je leveranciers.

Ben jij nieuwsgierig naar de 10 stappen die jij kunt zetten om je onderneming volledig te activeren en zo ook het verloop binnen de perken te houden?

Klik dan hier!