Medewerker betrokkenheid:
Basis voor goede KPI’s en een uitstekende klantbeleving

Medewerker betrokkenheid (engagement) maakt anno 2019 het verschil in het succes van ieder bedrijf.
Betrokken medewerkers brengen samenwerking naar een hoger niveau en zetten unieke prestaties neer.

Een hogere medewerker betrokkenheid resulteert in:

 • hogere klantbeoordelingen
 • hogere productiviteit & sales
 • lagere kosten
 • grotere creativiteit
 • meer werkplezier
 • lager ziekteverzuim en verloop

Kortom: meer rendement voor jullie organisatie!

De belangrijkste voorwaarden voor het betrokken maken van een medewerker zijn:

 • Het zich kunnen vinden in de doelstelling van een organisatie
 • Heldere en haalbare doelstellingen waaraan hij kan bijdragen
 • Werk waarbij hij zijn talenten kan inzetten
 • Werk dat een toegevoegde waarde heeft in zijn ogen
 • Autonomie voor wat betreft de invulling van zijn bijdrage
 • Verbinding met directe collega’s, andere collega’s en leidinggevende
 • Successen die gevierd worden
 • Waardering vanuit leidinggevende en collega’s

Wij starten met een gedegen wetenschappelijk onderbouwde 0-meting voor zowel leiderschap als medewerker betrokkenheid. Wij geven organisatie advies en helpen bij het ontwikkelen van cultuur, leiderschap, talentontwikkeling, samenwerking, mentaliteit en gedrag.

Ook helpen wij leiders, teams en medewerkers zich meer bewust te worden van hun Sterke Punten met behulp van de StrengthscopeĀ® testen. Wanneer medewerkers en teams zich bewust zijn van hun Sterke Punten en rekening houden met hun eventuele zwakke punten, is de ervaring dat er beter samengewerkt wordt en er gerichter ontwikkelt kan worden gebruik makend van deze sterke punten.

Wil je meer eigenaarschap en betrokkenheid van jouw medewerkers?
Meer weten over onze visie op medewerker betrokkenheid?
Of wat wij voor jouw/jullie organisatie kunnen betekenen?

Laat ons je verder informeren over medewerker betrokkenheid

Nicole Vening vertelt over de drie belangrijkste peilers voor betrokkenheid van medewerkers.

Richard Branson van luchtvaarmaatschappij Virgin deelt zijn visie over medewerker betrokkenheid

Blije medewerkers, Blije Klanten!

Lees hier interessante artikelen over Customer Engagement.