Team Coaching

Shining Xcellence verzorgt waarderende team coaching (team ontwikkeling/team building) voor afdelingen, project teams, vestigingen en management teams binnen jullie organisatie.

Teams worden gevormd, veranderen of worden bij reorganisaties gedeeltelijk of geheel opgedoekt. Dit heeft grote invloed op de mate waarin teamleden elkaar vertrouwen, elkaar aan durven te spreken op bepaald gedrag of communicatie, hun grenzen trekken, betrokkenheid tonen dan wel verantwoordelijkheid voelen bij het teamresultaat. Geen wonder dat maar weinig teams optimaal functioneren in een organisatie die in verandering is.

Een topteam is een team
waarin medewerkers elkaar vanuit vertrouwen opbouwende feedback geven

  • constructieve discussies aangaan
  • verantwoordelijkheid en betrokkenheid tonen bij hun taken, bij hun collega’s en bij hun klanten
  • dat samen positieve resultaten boekt

Hoe kun je een team in korte tijd begeleiden naar een top team leiden? Bij onze team interventies gaan we, zelfs als het lastig is, eerst op zoek naar die zaken die wel werken, in plaats van de dingen die niet werken. Dit is vaak begin van het bouwen aan hernieuwde veiligheid en vertrouwen. Onze team interventies leveren echt verrassende resultaten op voor de individuele betrokkenen en het team Met name de hernieuwde verbinding én het herstelde vertrouwen zorgen ervoor dat de samenwerking en de performance verbeteren. Hierdoor zijn de resultaten duurzaam! Ook voor onze team interventies geldt dat wij niet geloven in ééndaagse trainingen.

Wil je samen onderzoeken hoe we van jouw team een top team kunnen maken?

Neem contact op voor een inventarisatie
Ieder team heeft het in zich om (weer) een topteam te worden